Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  (ZWROTY  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU)

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia  od umowy zakupu, tj.  zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem  pkt  3.

2. Klient odstępujący od umowy może złożyć  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu bądź  złożyć jakiekolwiek inne, jednoznaczne  oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami zewnętrznymi, powstałymi  w trakcie przesyłki. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od  listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Wówczas należy postępować  zgodnie  z pkt 9.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot produktów  żywnościowych, suplementów diety oraz kosmetyków w trybie określonym w pkt 1 nie przysługuje po otwarciu opakowania produktu.

5. Zwracany przez kupującego w trybie określonym w pkt 1 produkt  powinien być dostarczony (odesłany) do Firmy HERBALFAN w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragonem/fakturą), w terminie 14 dni od dnia złożenia  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Koszty zwrotu  zakupionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.

7. Zwroty należy wysyłać na adres:

Pro Polis Tadeusz Hutyra

34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 108

8. Paczki ze zwrotami wysłane do firmy nie mogą mieć charakteru pobraniowego. Zwrot należności za zwrócony produkt wraz kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez kupującego konto bankowe.

 

REKLAMACJE  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU

9. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona, itp.) paczki nie należy przyjmować.  Zostanie  ona  zwrócona do HERBALFAN w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów.

10. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, (np. niezgodności ilościowych lub przedmiotowych lub też  wad jakościowych produktów) należy w pierwszej kolejności  kontaktować się bezpośrednio z Firmą HERBALFAN telefonicznie pod numerem telefonu 887 887 405 lub mailowo sklep@herbalfan.pl.

11. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na adres:

Pro Polis Tadeusz Hutyra

34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 108

12. Firma HERBALFAN ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Firmy HERBALFAN.

13. Jeżeli w ciągu 7 dni Firma HERBALFAN nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. W tym przypadku Klient otrzyma pełnowartościowy  produkt, a koszty  jego dostawy ponosi Firma HERBALFAN, a w razie konieczności odesłania zakupionego towaru (po uzgodnieniu z Firmą HERBALFAN) klientowi zostaje zwrócony koszt przesyłki.

pixel